ต้นกำเนิดแห่งหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักอันบริสุทธิ์
เปรียบประดุจน้ำที่ผุดขึ้นจากตาน้ำบนยอดเขาสูง
ไหลเรื่อยๆ จากแอ่งน้ำขนาดเล็ก
กลายเป็นลำธารลงสู่ยอดเขา
ขยายวงกว้างกลายเป็นแม่น้ำ
ที่สรรค์สร้างคุณประโยชน์แก่สรรพสิ่ง