แนวความนึกคิดในแง่ร้ายจะบั่นทอนคุณดุจโรคมะเร็ง ขจัดไปเสีย โดยปฏิเสธไม่ยอมนึกคิดในแง่ร้าย

Negative thought patterns can eat away at you like a cancer. Cut them out by refusing to think negative thoughts.