ความรักและความไว้วางใจแยกกันไม่ออก คุณไม่อาจมีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

Love and trust are inseparable. You can’t have one without the other.