อย่าให้ความคิดของคุณเต็มไปด้วยความกังวล เพราะจะมีที่เหลือน้อยลงสำหรับสิ่งดีงาม
Don’t let your mind become cluttered with worry. It leaves less room for the good stuff.