ถ้อยคำที่ให้กำลังใจมอบความสดชื่น ดุจน้ำเย็นชื่นใจในวันที่อากาศร้อนอบอ้าว
A word of encouragement is as refreshing as a cold drink on a hot summer day.