ชีวิตเป็นดุจกล่องช็อคโกแลต แต่ละรสชาติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต บ้างก็กรอบ บ้างผสมถั่ว บ้างก็หวาน บ้างก็น่าขบเคี้ยว ทว่าล้วนอร่อยตามรสชาติของมัน ถ้าขาดรสชาติใด ชีวิตก็ไม่ครบถ้วน


Life is like a box of chocolates. Each chocolate is like a portion of life. Some are crunchy, some are nutty, some are sweet, some are chewy, but all are delicious in their own way. Without each one, life would not be complete.