ถ้าเห็นความรักของพระเจ้าในสายตาคนอันเป็นที่รัก ฉันรู้สึกถึงความรักของพระเจ้าในสายลมเย็น ฉันได้ยินความรักของพระเจ้าจากเสียงนกร้อง


I see God’s love in my loved one’s eyes. I feel God’s love in the cool summer breeze. I hear God’s love in the bird’s song.