อย่าหลบซ่อนอยู่ใต้เครื่องบังหน้า ผู้คนจะรักคุณมากขึ้นเมื่อคุณซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา

 

Don’t hide behind a false front; people will love you more for your honesty.