ความสุขที่แท้จริงมาจากการมอบให้


True happiness is found in giving.