แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สภษ. 17:17 ​เพื่อน​จะ​มี​ความ​รัก​ต่อ​กัน​ตลอดไป​ จะ​เป็น​พี่​น้อง​ใน​ยาม​เคราะห์ร้าย 

อฟ. 4:32 ​จง​มี​ใจ​โอบอ้อมอารี มี​เมตตา​ต่อ​กัน ให้​อภัย​กัน​ดังที่​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​อภัย​แก่​ท่านใน​องค์​พระ​คริสต​เจ้า​เถิด​