แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

1ยน. 4:16-17 ​เรา​รู้​และ​เชื่อ​ใน​ความ​รัก​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​มี​ต่อ​เรา ​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ความ​รัก ผู้ใด​ดำรง​อยู่​ใน​ความ​รัก ย่อม​ดำรง​อยู่​ใน​พระ​เจ้า และ​พระ​เจ้า​ย่อม​ทรง​ดำรง​อยู่​ใน​เขา ความ​รัก​สมบูรณ์​อยู่​ใน​เรา เพื่อให้​เรา​มี​ความ​มั่นใจ​ใน​วัน​พิพากษา เพราะ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​อย่างไร เรา​ใน​โลก​นี้​ย่อม​เป็น​อย่าง​นั้น​ด้วย 

1ธส. 3:12 ​ขอ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​โปรด​ให้​ท่าน​มี​ความ​รัก​ต่อ​กัน​และ​ต่อ​ทุก​คน​เพิ่มพูน​ขึ้น​อย่าง​ล้นเหลือดังที่​เรา​รัก​ท่าน