แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

1ยน. 5:14-15 ​​ความ​มั่นใจ​ของ​เรา​ต่อ​พระ​องค์​มี​อยู่​ว่า ถ้า​เรา​วอน​ขอ​สิ่งใด​ที่​เป็น​ไป​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​องค์ ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ฟัง​เรา ​และ​ถ้า​เรา​รู้​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ฟัง​สิ่ง​ที่​เรา​วอน​ขอ เรา​ย่อม​รู้​ว่า เรา​มี​สิ่ง​ที่​เรา​วอน​ขอ​นั้น​แล้ว