แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สดด. 37:3 ​จง​วางใจ​ใน​พระ​ยาห์​เวห์​และ​ทำ​ความ​ดี จง​พำนัก​อยู่​ใน​แผ่น​ดิน​และ​อยู่​เป็นสุข​ 

สดด. 37:4 ​จง​ยินดี​ใน​พระ​ยาห์​เวห์ แล้ว​พระ​องค์​จะ​ประ​ทาน​ให้​ตามใจ​ปรารถนา​ของ​ท่าน 

สดด. 37:5 ​จง​ฝาก​ชะตา​กรรม​ของ​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​ยาห์​เวห์ จง​วางใจ​ใน​พระ​องค์ แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​จัดการ 

สดด. 37:6 ​​พระ​องค์​จะ​ทรง​บันดาล​ให้​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​ท่าน​ส่อง​สว่าง​เหมือน​แสง​อรุณ และ​ความ​ยุติธรรม​ของ​ท่าน​เหมือน​แสง​ตะวัน​เวลา​เที่ยง