แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

forgive

คส. 3:13 ​จง​ผ่อน​หนัก​ผ่อน​เบา​ซึ่งกันและกัน หาก​มี​เรื่อง​ผิดใจ​กัน​ก็​จง​ยกโทษ​กัน องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​ให้​อภัย​ความ​ผิด​ของ​ท่าน​อย่างไร ท่าน​ก็​จง​ให้​อภัย​แก่​เขา​อย่าง​นั้น​เถิด

2คร. 2:7 ​จึง​ดี​กว่า​ที่​ท่าน​จะ​ให้​อภัย​และ​ให้​กำลังใจ​เขา เพื่อ​เขา​จะ​ไม่​ต้อง​รับ​ความ​ทุกข์​เกิน​กว่า​ที่​จะ​ทน​ได้