แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

dependence

สดด. 62:7 ​​ความ​รอด​พ้น​และ​เกียรติยศ​ของ​ข้าพ​เจ้า​อยู่​ใน​พระ​เจ้า หลัก​ศิลา​แข็งแกร่ง​และ​ที่หลบภัย​ของ​ข้าพ​เจ้า​อยู่​ใน​พระ​องค์ 

สดด. 71:6 ​ข้าพ​เจ้า​พึ่งพิง​พระ​องค์​มา​ตั้งแต่​กำเนิด ตั้งแต่​ข้าพ​เจ้า​อยู่​ใน​ครรภ์​มารดา ​พระ​องค์​ก็​ทรง​เป็น​ที่พึ่ง​ของ​ข้าพ​เจ้า​แล้ว ข้าพ​เจ้า​สรร​เสริญ​พระ​องค์​ตลอดมา