แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

blessing

ยน. 1:16 ​จาก​ความ​ไพบูลย์​ของ​พระ​องค์ เรา​ทุก​คน​ได้​รับ​พระ​หรรษ​ทาน​ต่อเนื่อง​กัน

1ปต. 3:9 ​อย่า​ตอบโต้​ความ​ชั่ว​ด้วย​ความ​ชั่ว อย่า​ด่า​ตอบ​ผู้​ที่​ด่า​ท่าน แต่​ตรงกันข้าม จง​อวย​พร​เขา เพราะ​พระ​เจ้า​ทรง​เรียก​ท่าน​มา​ก็​เพื่อให้​รับ​พระ​พร