foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Catechetical Center of Bangkok

Kamson on Live

YouTube CCBKK Channel

youtube ccbkk

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6457
9764
61645
31884
330048
18266126
Your IP: 18.232.186.117
2020-07-04 17:31

สถานะการเยี่ยมชม

มี 168 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พระวาจาหนุนใจ ความยำเกรงพระเจ้า
fearing godสภษ. 14:16 ผู้มีปรีชากลัวและหันหนีจากความชั่ว แต่คนโง่เขลาทะนงตนและสะเพร่า
มธ. 10:28 อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่อาจฆ่าวิญญาณได้ จงกลัวผู้ที่ทำลายทั้งกายและวิญญาณให้พินาศไปในนรก
สดด. 145:19 พระองค์ทรงตอบสนองความปรารถนาของทุกคนที่ยำเกรงพระองค์ ทรงฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือและทรงช่วยเขาให้รอดพ้น

อพย. 18:21 จงเลือกจากประชาชนคนที่มีความสามารถ ยำเกรงพระเจ้า ซื่อสัตย์ ไม่กินสินบน ตั้งเขาให้เป็นหัวหน้า ดูแลคนจำนวนพัน จำนวนร้อย จำนวนห้าสิบ และจำนวนสิบ
สภษ. 1:7 ความยำเกรงพระยาห์เวห์เป็นบ่อเกิดของความรู้ คนโง่ย่อมดูหมิ่นปรีชาญาณและการสั่งสอน
ฉธบ. 5:29 ขอเพียงให้จิตใจเขาเป็นเช่นนี้ตลอดไปเถิด ให้เขายำเกรงเราและปฏิบัติตามบทบัญญัติของเราทุกประการ เขากับบุตรหลานจะอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป
วว. 14:7 ทูตสวรรค์นั้นร้องเสียงดังว่า “จงยำเกรงพระเจ้าและถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะเวลาที่จะทรงพิพากษามาถึงแล้ว จงกราบนมัสการพระผู้สร้างสวรรค์ สร้างแผ่นดิน สร้างทะเลและสร้างธารน้ำทั้งหลายเถิด”
สดด. 34:7 ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ตั้งค่ายอยู่โดยรอบผู้ที่ยำเกรงพระองค์ พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นภัย
1ซมอ. 12:24 จงยำเกรงพระยาห์เวห์ และรับใช้พระองค์อย่างซื่อสัตย์สุดจิตใจเถิด จงคำนึงถึงเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อท่าน
สดด. 2:11 จงรับใช้พระยาห์เวห์ด้วยความยำเกรง จงชื่นชมยินดีเฉพาะพระพักตร์
ยก. 2:19 ท่านเชื่อว่ามีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวหรือดีแล้ว แม้พวกปีศาจก็เชื่อเช่นนั้นและยังกลัวจนตัวสั่นด้วย
ฮบ. 12:28-29 ดังนั้น เมื่อได้รับอาณาจักรที่มั่นคงไม่คลอนแคลนนี้แล้ว เราจงขอบพระคุณและแสดงคารวกิจรับใช้พระเจ้าตามพระประสงค์ด้วยความเคารพยำเกรง เพราะพระเจ้าของเราทรงเป็นประดุจเพลิงที่เผาผลาญทุกสิ่ง
ฟป. 2:12 ท่านที่รักยิ่งของข้าพเจ้า ท่านทั้งหลายเคยเชื่อฟังตลอดมา มิใช่เฉพาะเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านเท่านั้น แต่ยิ่งกว่านั้น บัดนี้แม้เมื่อข้าพเจ้าอยู่ห่างไกล ท่านก็ยังเชื่อฟังด้วย ท่านจงออกแรงด้วยความเกรงกลัวจนตัวสั่นเพื่อให้รอดพ้นเถิด
2คร. 7:1 พี่น้องที่รักยิ่ง เมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้ เราจงชำระล้างตนให้สะอาดจากมลทินทั้งร่างกายและจิตใจ จงยำเกรงพระเจ้า จงพยายามทำตนให้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งๆ ขึ้น
สภษ. 8:13 ความยำเกรงพระยาห์เวห์คือการเกลียดชังความชั่วร้าย ดิฉันเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหอง เกลียดความประพฤติชั่วร้ายและวาจาตลบตะแลง
มลค. 3:16 เวลานั้น ผู้ที่ยำเกรงพระยาห์เวห์พูดกันถึงเรื่องนี้ พระยาห์เวห์ทรงเงี่ยพระกรรณและทรงฟัง มีผู้เขียนหนังสือบันทึกความจำเฉพาะพระพักตร์ บันทึกชื่อของผู้ยำเกรงพระองค์และเคารพพระนามของพระองค์
ยรม. 5:22 พระเจ้าตรัสว่า ทำไมท่านไม่กลัวเรา ทำไมท่านไม่กลัวจนตัวสั่นต่อหน้าเรา เราเป็นผู้วางหาดทรายไว้เป็นเขตของทะเล เป็นเขื่อนถาวรมิให้ทะเลข้ามไปได้ แม้คลื่นจะซัด ก็เอาชนะไม่ได้ แม้คลื่นจะคะนอง ก็ข้ามไปไม่ได้

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk