foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
8798
13397
39979
323733
436281
14634522
Your IP: 34.237.51.35
2019-11-19 14:36

สถานะการเยี่ยมชม

มี 110 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พระวาจาหนุนใจ ความซื่อสัตย์ของพระเจ้า
index111วว. 2:10 อย่ากลัวความทุกข์ทรมานที่ท่านกำลังจะต้องทน ดูเถิด ปีศาจกำลังจะจับบางท่านเข้าคุกเพื่อท่านจะถูกทดลองและถูกเบียดเบียนเป็นเวลาสิบวันจงซื่อสัตย์จนถึงวันตายเถิด และเราจะให้มงกุฎแห่งชีวิตแก่ท่าน
กดว. 23:19 พระเจ้ามิใช่มนุษย์ที่จะมุสาได้ มิใช่บุตรของมนุษย์ ที่จะเปลี่ยนใจได้ พระองค์ตรัสแล้วไม่ทรงกระทำหรือ พระองค์ทรงสัญญาแล้วไม่ทรงทำตามหรือ
สดด. 31:23 ท่านทั้งหลายที่จงรักภักดีต่อพระยาห์เวห์ จงรักพระองค์เถิด พระยาห์เวห์ทรงปกป้องผู้ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ แต่ทรงตอบสนองผู้หยิ่งยโสอย่างสาสม

1พกษ. 8:56 ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์ ผู้ประทานความสงบแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์ตามพระสัญญา พระสัญญาทั้งหลายที่ตรัสไว้ผ่านทางโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ ไม่มีแม้เพียงประการเดียวที่ไม่เป็นจริง
รม. 8:28 เรารู้ว่า พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์ ผู้ที่ทรงเรียกมาตามพระประสงค์ของพระองค์
ฉธบ. 7:9 จงรู้เถิดว่า พระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าโดยแท้จริง ทรงเป็นพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์ ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักแลปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคน
อสย. 28:16 ดังนั้น พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า “ดูซิ เราวางศิลาไว้บนเนินศิโยน เป็นศิลาที่เลือกสรร เป็นศิลาหัวมุมประเสริฐ เป็นรากฐานมั่นคง ผู้ที่วางใจในศิลานี้จะไม่สะดุดล้ม
2ทธ. 2:13 ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ พระองค์ก็ยังทรงซื่อสัตย์ต่อไป เพราะพระองค์จะทรงปฏิเสธพระองค์ไม่ได้
สดด. 89:5 ข้าแต่พระยาห์เวห์ สวรรค์สรรเสริญปาฏิหาริย์ของพระองค์ ที่ชุมนุมผู้ศักดิ์สิทธิ์สรรเสริญความซื่อสัตย์ของพระองค์
ทต. 1:2 เพื่อให้เขามีความหวังว่าจะได้รับชีวิตนิรันดร พระเจ้าไม่ทรงมุสา พระองค์ทรงสัญญาจะประทานชีวิตนิรันดรนี้นานมาแล้ว
มธ. 24:45-47 “ใครเล่าเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์และรอบคอบซึ่งนายแต่งตั้งให้ดูแลผู้รับใช้ เพื่อแจกจ่ายอาหารให้ตามเวลาที่กำหนด ผู้รับใช้นั้นย่อมเป็นสุข เมื่อนายกลับมาพบเขากำลังทำเช่นนี้ เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า นายจะแต่งตั้งเขาให้ดูแลทรัพย์สินทั้งปวงของตน