พระวาจาหนุนใจ – ต่อบุคคลที่เราไม่ชอบหรือเป็นศัตรูกับเรา
รม. 12:14 จงอวยพรผู้ที่เบียดเบียนท่าน จงอวยพรเขา อย่าสาปแช่ง
สภษ. 16:7 เมื่อพระยาห์เวห์พอพระทัยความประพฤติของคนหนึ่ง พระองค์ก็ทรงทำให้เขาคืนดีแม้กับศัตรู
รม. 12:20-21  ถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารแก่เขา ถ้าเขากระหาย จงให้เขาดื่ม  เพราะเมื่อทำเช่นนี้ ท่านจะทำให้เขาสำนึกและละอายใจ อย่าให้ความชั่วเอาชนะท่าน แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี

ฉธบ. 20:4 พระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่าน จะเสด็จไปกับท่าน จะทรงต่อสู้กับศัตรูของท่านเพื่อท่าน จะทรงช่วยท่านให้มีชัยชนะ
สดด. 23:5 พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารไว้สำหรับข้าพเจ้า ต่อหน้าเหล่าศัตรู ทรงเทน้ำมันเจิมศีรษะของข้าพเจ้า ทรงเทเครื่องดื่มลงในถ้วยของข้าพเจ้าจนล้นปรี่
ฮบ. 13:6 โดยเหตุนี้ เราจึงพูดด้วยความมั่นใจได้ว่า “พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว มนุษย์จะทำอะไรข้าพเจ้าได้”
ลก. 1:74 พระเจ้าจะทรงช่วยเราให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรู เพื่อรับใช้พระองค์โดยปราศจากความหวาดกลัวใดๆ
สดด. 138:7 แม้ข้าพเจ้าจะเดินในความทุกข์ยาก พระองค์ก็ทรงรักษาชีวิตข้าพเจ้าไว้ ทรงยื่นพระหัตถ์ลงโทษความโกรธของศัตรูของข้าพเจ้า พระหัตถ์ขวาของพระองค์ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น
มธ. 5:25 จงคืนดีกับคู่ความของท่านขณะที่กำลังเดินทางไปศาลด้วยกัน มิฉะนั้น คู่ความจะมอบท่านแก่ผู้พิพากษา และผู้พิพากษาจะมอบท่านให้ผู้คุม ซึ่งจะขังท่านในคุก
สภษ. 25:21-22 ถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารแก่เขา ถ้าเขากระหาย จงให้เขาดื่ม เมื่อทำเช่นนี้ ท่านจะทำให้เขาสำนึกและละอายใจ และพระยาห์เวห์จะประทานบำเหน็จให้ท่าน
สดด. 27:5-6 ในวันเคราะห์ร้าย พระองค์ทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ใต้ชายคาของพระองค์ ทรงซุกข้าพเจ้าไว้ภายในกระโจมของพระองค์ บัดนี้ข้าพเจ้าจึงยกศีรษะขึ้นเหนือเหล่าศัตรูที่อยู่โดยรอบ ข้าพเจ้าจะถวายเครื่องบูชาแสดงความชื่นชมในกระโจมของพระองค์ จะขับร้องและสดุดีสรรเสริญพระยาห์เวห์