สดด. 51:1 ​ข้า​แต่​พระ​เจ้า โปรด​เมตตา​ข้าพ​เจ้า​ตาม​ความ​รัก​มั่นคง​ของ​พระ​องค์​เถิด โปรด​ทรง​ลบล้าง​การ​ล่วงละเมิด​ของ​ข้าพ​เจ้า​เพราะ​พระ​กรุณา​ของ​พระ​องค์
อสย. 1:18 ​​พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​ว่า “มา​เถิด มา​พิจารณา​ความ​ด้วย​กัน​กับ​เรา แม้​บาป​ของ​ท่าน​เป็น​สี​แดง​เหมือน​ผ้า​สี​เลือด​หมู ก็​จะ​ขาว​อย่าง​หิมะ แม้​บาป​ของ​ท่าน​จะ​เป็น​สี​แดง​เหมือน​ผ้า​สี​แดง​เข้ม ก็​จะ​ขาว​เหมือน​ขน​แกะ

อสย. 53:5 ​เขา​ถูก​แทง​เพราะ​การ​ล่วงละเมิด​ของ​พวกเรา ถูก​ขยี้​เพราะ​ความ​ผิด​ของ​เรา การ​ลงโทษ​ที่​นำ​สันติสุข​มา​ให้​เรา​กลับ​ตก​อยู่​กับ​เขา รอย​แผล​ถูก​โบย​ตี​ของ​เขา​รักษา​เรา​ให้​หาย​เป็นปกติ
1ยน. 1:9 ​​พระ​องค์​ทรง​ซื่อสัตย์​และ​ทรง​เที่ยงธรรม ถ้า​เรา​สารภาพ​บาป ​พระ​องค์​จะ​ทรง​อภัย​บาป​ของ​เรา และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​สะอาด​จาก​ความ​อธรรม​ทั้งปวง