แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

หมายเลขฉุกเฉินสำหรับพระคัมภีร์
7b3fe0a345135b692617da939ccf6319☎เมื่ออยู่ในความโศกเศร้า  โทรเรียก ยอห์น 14
☎เมื่อคุณเกิดความผิดหวังกับเพื่อนมนุษย์ โทรเรียก สดุดี 27
☎เมื่อคุณทำบาป โทรเรียก สดุดี 51
☎เมื่อคุณ กระวนกระวาย โทรเรียก มัทธิว 6:19-34
☎อยู่ในอันตราย โทรเรียก สดุดี 91
☎เมื่อพระเจ้า ดูเสมือนไกล ห่างจากคุณ โทรเรียก สดุดี 139

☎เมื่อความเชื่อ ของคุณ จำเป็นต้องรับ การปลุกเร้า โทรเรียก ฮีบรู 11
☎เมื่อคุณเดียวดายและมีความกลัว โทรเรียก สดุดี 23
☎เมื่อคุณเริ่มอยู่ในวิกฤต และขมขื่น โทรเรียก 1โครินธ์ 13
☎เมื่อคุณรู้สึกแย่ และหมดอาลัยตายอยาก  โทรเรียก โรม 8:31-39
☎เมื่อคุณต้องการสันติสุขและการพักสงบ โทรเรียก มัทธิว 11:25-30
☎เมื่อโลกดูเหมือนใหญ่กว่า พระเจ้า โทรเรียก สดุดี 90
☎เมื่อคุณต้องการความมั่นใจในความเป็นคริสเตียน โทรเรียก โรม 8:1-30
☎เมื่อคุณออกจากบ้านเพื่อทำงานและท่องเที่ยว โทรเรียก สดุดี 121
☎เมื่อคำอธิษฐานของคุณเริ่มแคบลง และเห็นแก่ตัวเองมากขึ้น โทรเรียก สดุดี 67
☎เมื่อคณต้องการความกล้าหาญในภาระหน้าที่ โทรเรียก โยชูวา 1
☎เมื่อคุณคิดถึงจะลงทุน/รายได้ โทรเรียก มาระโก 10
☎วิธีการที่จะคบกับเพื่อนมนุษย์ โรม 12
☎สำหรับความ สร้างสรรค์ /โอกาสอันยิ่งใหญ่ อิสยาห์ 55
☎ความลับสู่ความสุขของอาจารย์เปาโล โคโลสี 3 : 12-17
☎สำหรับแนวคิดของชาวคริสเตียน 2โครินธ์ 5:15-19
☎โศกเศร้า สดุดี 27
☎การออกดอกออกผล ยอห์น 15
☎ถ้ากระเป๋าตังค์ ของคุณมีแต่ความว่างเปล่า โทรเรียก สดุดี 37
☎สูญเสียความเชื่อมั่นในคน 1โครินธ์ 13
☎ถ้าคนดูเหมือนจะโหดร้าย ยอห์น 15
☎ถ้าท้อแท้เกี่ยวกับงาน สดุดี 126
☎ถ้าคุณพบว่าโลกนี้เริ่มเล็กลงและคุณยิ่งใหญ่ โทรเรียก สดุดี 19