สดด. 103:8 ​​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​พระ​กรุณา​และ​ทรง​เมตตา​สงสาร กริ้ว​ช้า ทรง​ความ​รัก​มั่นคง​อย่าง​เต็มเปี่ยม​

ฮชย. 14:4 ​พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​ว่า เรา​จะ​รักษา​เขา​ให้​หาย​จาก​ความ​ไม่​ซื่อสัตย์​ของ​เขา เรา​จะ​รัก​เขา​ด้วยใจ​จริง เพราะ​เรา​จะ​ไม่​โกรธ​เขา​อีก​แล้ว

สดด. 86:15 ​ข้า​แต่​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​เมตตากรุณา กริ้ว​ช้า ทรง​มี​ความ​รัก​มั่นคง​และ​ทรง​ซื่อสัตย์​อย่าง​มาก​ล้น