7662พระสัมผัสเราทุกวัน
•    การสัมผัสที่แท้จริงของพระเจ้า จะทำให้เกิดการยอมรับใหม่ที่กระปรี้กระเปร่าต่อชีวิต
•    เมื่อพระเจ้าตรัส จะมีบางอย่างที่น่าประหลาดใจ ชัดเจนและคงอยู่เป็นเวลานานเสมอ
•    พระเจ้าเองเป็นผู้เริ่มต้น และจะทรงดำเนินต่อไป เราเพียงเคลื่อนไปตามจังหวะแห่งพระหรรษทานของพระองค์ และเราจะได้พรจากพระองค์ ในสถานที่นับพบ และในเวลาของพระองค์

•    กฎแรกแห่งความรักสำเร็จในการภาวนา คือ อย่าโกหกพระเจ้า
•    ในการภาวนา เราต้องเปิดเผยความจริง บอกพระองค์ถึงความเป็นจริงของความคิด ความปรารถนาและความรู้สึกตามที่เป็นอยู่ ถึงแม้จะเป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็นก็ตาม ไม่ว่าจะถูกหรือผิด ไม่แท้หรือเทียม แต่คือ ตัวเรา
•    คำอธิษฐานไม่ได้ทำให้พระเจ้ามองสิ่งต่างๆ อย่างที่เรามอง แต่ช่วยให้เรามองสิ่งต่างๆ อย่างที่พระองค์มอง
•    คุกเข่าลงอธิษฐานในคราใด จงวางใจในหนทางของพระเจ้า เพื่อน้ำพระทัยสำเร็จในชีวิตเรา อย่ามัวเฝ้าร่ำทูลแต่ความคิดตน
•    สิ่งที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดต่อชีวิตแห่งความเชื่อคือ ความละเลย
•    พระเยซูเจ้าทรงเป็นบุคคลที่เกิดมาเพื่อผู้อื่น ถ้าคุณมอบตนเองแด่พระองค์ พระองค์จะทรงมอบหมายให้คุณไปรับใช้ผู้อื่นในทันที ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
•    การอยู่กับอดีต ทำให้ปัจจุบันเป็นอัมพาต และอนาคตหมดค่า
•    ความผิดพลาดที่แท้จริงคือ การไม่ได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดนั้นเลย
•    คนที่เราพบปะด้วย ต้องสัมผัสถึงความรักของพระเจ้า ผ่านความเมตตาและความใจกว้างของเรา
•    เราควรทูลขอพระเจ้าให้เราไวต่อโอกาสที่จะสำแดงความเมตตาต่อผู้อื่น
•    ความเมตตาคือน้ำมันเครื่องที่ขจัดความเสียดทานออกจากชีวิต
•    ชีวิตคุณคือของขวัญจากพระเจ้า จงทำชีวิตนั้นให้เป็นของขวัญแด่พระองค์
•    เราสามารถมอบสิ่งที่เราห่วงใยไว้กับพระเจ้าได้ เพราะพระองค์ทรงห่วงใยเรา
•    การรู้เรื่องของพระเจ้า อาจเป็นเรื่องน่าสนใจสำหรับคุณ แต่การรู้จักพระองค์จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไป
•    วิธีที่ดีที่สุดที่จะขอบคุณพระคริสต์ที่ทรงไถ่เรา คือการเล่าเรื่องของพระองค์ให้คนอื่นฟัง
•    ความบาปที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้กระโจนเข้าใส่เรา แต่มันค่อยๆ คืนคลานเข้ามา
•    พระเจ้าทรงแสวงหาคนธรรมดา เพื่อทำงานที่ไม่ธรรมดา
•    เมื่อพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเรา พระองค์ทรงเปลี่ยนคนอื่นผ่านเราด้วย
•    ความกังวล คือดอกเบี้ยจากปัญหาที่ขอยืมมา
•    วางแผนชีวิตล่วงหน้า เหมือนจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป แต่...ดำเนินชีวิต เหมือนว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตบนโลกนี้
•    เมื่อเกือบหมดความอดทนต่อผู้อื่น จงระลึกถึงพระเจ้าที่ทรงอดทนต่อเรา
•    ถ้าเพื่อคนที่เรารัก น้อยกว่านี้ได้อย่างไร
•    พระเยซูเจ้าทรงยอมตายเพื่อคนที่พระองค์รัก เพื่อจะได้มาอยู่หัวใจของเขา ไม่มีวันใดที่พระองค์จะยอมทิ้งเราไป แม้พระองค์เสร็จสิ้นภาระของพระองค์บนโลกนี้แล้ว ไม่แปลก เพราะคนรักกัน ถ้าจำเป็นต้องเลือก เขามักเลือกที่จะไม่ทิ้งกัน
•    คุณสมบัติของความรัก เรียกร้องให้เรานำเอาศักยภาพของตนออกมาปฏิบัติ อย่างมีสำนึกว่า เรากำลังได้รับความรักจากพระเจ้า
•    นักบุญไม่ใช่ผู้หลีกหนีความจริง แต่เป็นผู้ที่ได้ตระหนักแล้วว่า รักแท้อยู่หนใด และไม่ยอมอยู่นิ่งจนกว่าจะค้นพบรักแท้นั้น
•    มนุษย์ผู้มีความเชื่ออย่างสมบูรณ์ คือผู้ใหญ่ที่รู้จักคนตนเป็นคนเล็ก