พระเยซูเจ้าพบกับเราเมื่อเรามีความจำเป็นที่สุด และทรงทำให้ความปรารถนาของเราเต็มอิ่ม

แต่ผู้ที่ดื่มน้ำที่เราจะให้นั้น จะไม่กระหายอีก น้ำที่เราจะให้เขา จะกลายเป็นธารน้ำในตัวเขาไหลรินเพื่อชีวิตนิรันดร (ยน 4 : 14)