แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

1. ลูกรัก ความรักมีค่ามากกว่าทุกสิ่งในโลก ขอให้ลูกรู้จักนำความรักอันประเสริฐนี้มาสู่เพื่อนๆ และผู้ที่อยู่รอบข้าง โดยมอบรอยยิ้ม คำทักทาย ความร่วมมือ เพื่อความดีของลูกเอง แม่อยู่เคียงข้างลูกเสมอ
2. ลูกรัก แม่พอใจลูกมาก ที่ลูกรู้จักช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสแก่ลูก จงทำดีต่อไป แม่มองลูกอยู่เสมอ
3. ลูกรัก ทุกชีวิตต้องผ่านความยากลำบาก แต่จงวางใจในแม่ เรียกหาแม่บ่อยๆ แม่ยินดีช่วยลูกเสมอ

4. ลูกรัก ไม่มีอะไรในโลกที่เกิดขึ้นโดยที่พระเจ้าไม่ทรงล่วงรู้ แม่พอใจในความซื่อสัตย์ ความบริสุทธิ์ใจของลูก ขอให้ลูกจงพยายามต่อไป แม่เตรียมรางวัลไว้รอลูกในสวรรค์แล้ว
5. ลูกรัก เพื่อเห็นแก่ความรักของแม่ที่มีต่อลูก ขอให้ลูกทุกคนจงมีความอดทนต่อข้อบกพร่อง ความไม่ดีของคนอื่น และให้ลูกคิดเช่นเดียวกันว่าลูกก็มีข้อบกพร่องเช่นเดียวกันที่จะให้ผู้อื่นอดทนลูก จงเข้มแข็ง
6. ลูกรัก คำพูด วาจาที่อ่อนหวานสามารถชนะใจทุกคน ขอให้ลูกระมัดระวังในการใช้วาจา ไม่ใช้คำพูดที่อาจผิดต่อความรัก คำหยาบคาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี
7. ลูกรัก แม่พอใจลูกมาก ที่ลูกเชื่อฟังบิดามารดา ทำสิ่งที่ท่านบอกด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม จงทำต่อไปเถิด แล้วลูกจะพบความสุขใจอย่างยิ่ง
8. ลูกรัก แม่พอใจลูกมาก ในความใจกว้างที่ลูกมีต่อเพื่อนๆ จงทำต่อไป และเป็นตัวอย่างที่ดีเสมอ
9. ลูกรัก เมื่อลูกมีปัญหาข้องใจ ขอให้ลูกปรึกษาขอคำแนะนำจากผู้ใหญ่ ท่านจะช่วยลูก ลูกจะไม่เสียใจและชีวิตของลูกจะอยู่ในหนทางที่ถูกต้อง ลูกจะพบความสุขและความสงบในจิตใจ
10. ลูกรัก จงหลีกเลี่ยงการอยู่ว่างเปล่า พยายามหางานทำ หรือสวดภาวนาให้มากๆ เพื่อลูกจะได้ไม่คิดฟุ้งซ่าน และมีโอกาสสร้างบุญมากขึ้น แม่จะเป็นกำลังใจให้ลูก
11. ลูกรัก แม่พอใจในความร่าเริงยินดี ด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้มของลูกเสมอ เพื่อลูกจะได้เป็นที่รักของทุกคนและนำความสุขมาสู่โลก
12. ลูกรัก แม่พอใจในความเสียสละ ความกล้าหาญของลูก จงทำต่อไปด้วยดวงใจที่เต็มไปด้วยความยินดี
13. ลูกรัก ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ ขอให้ลูกรู้จักมองและคิดในสิ่งที่ดี เพื่อเห็นแก่ความรักของแม่ที่มีต่อลูก
14. ลูกรัก ขอให้ลูกเตรียมจิตใจอย่างดี ในโอกาสฉลองคริสต์มาส เพื่อลูกจะได้รับความสุขอย่างเต็มเปี่ยม โดยรู้จักแบ่งปันความรักแก่เพื่อนที่อยู่รอบข้าง
15. ลูกรัก ขอให้ลูกฝากตัวไว้ในความคุ้มครองของแม่ โดยเรียกขานนามของแม่บ่อยๆ แล้วลูกจะปลอดภัยจากอันตรายทุกสิ่ง ขอให้ลูกไว้วางใจในความช่วยเหลือของแม่เสมอ
16. ลูกรัก ความรักคือการแบ่งปัน ขอให้ลูกรู้จักใช้ความรักที่มีอยู่ในตัวของลูกอย่างถูกต้องเสมอ
17. ลูกรัก จงรักและรับใช้ผู้อื่น เหมือนดังว่า ลูกรักและรับใช้แม่เอง
18. ลูกรัก แม่ภูมิใจในตัวลูกที่รู้จักบังคับตัวเองในการพูดจาอย่างไพเราะอ่อนหวานเสมอ
19. ลูกรัก แม่ภูมิใจในตัวลูก ที่ลูกรู้จักบังคับตัวในการทานอาหารในสิ่งที่ลูกไม่ชอบ
20. ลูกรัก จงพยายามใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากที่สุด เพื่อลูกจะได้พ้นจากการผจญล่อลวง และมีโอกาสที่จะทำความดีให้มากขึ้น
21. ลูกรัก จงรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์เสมอ โดยรู้จักสรรหาและอ่านแต่หนังสือที่ดี เพื่อลูกจะได้ไม่ตกเป็นทาสของมัน
22. ลูกรัก จงรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ โดยมองดูทุกสิ่งด้วยสายตาของพระเป็นเจ้าที่มองดูเราเช่นกัน
23. ลูกรัก ขอให้ลูกพูด คิด และกระทำแต่สิ่งที่ดี เพื่อลูกจะได้เป็นที่รักของเพื่อนๆ และเป็นลูกที่รักของแม่เสมอ
24. ลูกรัก วันนี้ แม่ขอให้ลูกหาโอกาสทำความดีสักอย่างหนึ่งเพื่อถวายเกียรติแด่แม่พระ
25. ลูกรัก เพื่อเป็นเกียรติแด่แม่ ขอให้ลูกรักษาสิ่งของที่ให้คงสภาพที่ดีเสมอ หมั่นรักษาความสะอาดในสถานที่ลูกอยู่
26. ลูกรัก ขอให้ลูกหาโอกาสสวดภาวนา บทวันทามารีอาต่อหน้าพระรูปของแม่ด้วยความศรัทธาบ่อยๆ
27. ลูกรัก แม่ภูมิใจในตัวลูก ที่ลูกรู้จักช่วยเหลือเพื่อนๆ น้องๆ ที่เล็กกว่าลูก เพราะเขาก็เป็นบุคคลที่แม่รักเช่นเดียวกับแม่รักลูก
28. ลูกรัก ขอให้ลูกแสดงความรักต่อบุคคลที่อยู่รอบข้าง โดยการให้ความช่วยเหลือ ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ
29. ลูกรัก วันนี้ จงหาโอกาสแสดงความรักต่อแม่โดยคุกเข่าสวดบทวันทามารีอา 3 ครั้ง ในวัด ด้วยความศรัทธาเป็นพิเศษ แม่ขออวยพรให้ลูกได้รับพระพรที่ลูกต้องการ
30. ลูกรัก จงมีใจสุภาพถ่อมตน เพราะนี่แหละคือคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ของผู้ที่รักพระเจ้า
31. ลูกรัก ขอให้ลูกรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของลูก โดยสำนึกตนเองและทำหน้าที่ด้วยใจรัก กล้าที่จะเสียสละโดยไม่บ่น
32. ลูกรัก จงมีใจเมตตาปราณีแก่คนทุกคน เป็นต้นคนที่ยากจนและขัดสน ขอให้ลูกหาโอกาส แบ่งปันสิ่งของที่ลูกมีให้กับคนเหล่านี้ด้วยใจกว้าง แม่จะดีใจมาก
33. ลูกรัก จงตั้งใจอุตส่าห์เล่าเรียนเถิด สักวันหนึ่งลูกจะได้ดี และลูกจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้
34. ลูกรัก ในวันนี้ ขอให้ลูกหาเวลาที่จะสำรวมจิตใจ เพื่อจะได้ยินแม่พูดกับลูกในจิตใจ
35. ลูกรัก ไม่มีสิ่งใดที่มีค่า ขอให้ลูกทำทุกอย่างแม้เล็กน้อยในความรักและด้วยใจเสียสละ
36. ลูกรัก ไม่มีสิ่งใดนำความสุขแท้มาสู่เรา นอกจากการแสวงหาความดีและหมั่นสร้างกุศล
37. ลูกรัก จงหาโอกาสอุทิศตนในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น การเก็บขยะ การช่วยเหลือคุณครู เพื่อนๆ ด้วยความเต็มใจ เพื่อสร้างเสริมความดีแก่ตัวเอง
38. ลูกรัก จงซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อย เพื่อวันหนึ่งลูกจะต้องรับผิดชอบในสิ่งใหญ่โต แม่จะช่วยลูกเสมอ
39. ลูกรัก จงร่าเริงยินดีเสมอ เพราะความร่าเริงยินดี ทำให้ลูกห่างจากความบาป แม่จะอยู่เคียงข้างลูกเสมอ
40. ลูกรัก จงทำดีกับทุกคน แม้คนที่ไม่ชอบเรา ไม่ดีกับเรา แล้วลูกจะได้รับสันติสุขในจิตใจ จะมีชัยชนะต่อตนเองและผู้อื่น