การมีประสบการณ์ของความสุขในท่ามกลางความเจ็บปวดและความขาดแคลนนั้น บ่งบอกชัดว่าเป็นผลงานของพระหรรษทานของพระเจ้า เป็นสิ่งที่โลกฉงนยิ่งนัก

เหมือนกับเป็นคนมีความทุกข์  แต่ชื่นชมเสมอ เหมือนกับเป็นคนยากจน แต่เราก็ทำให้คนจำนวนมากมั่งมี เหมือนกับคนที่ไม่มีอะไรเลย แต่เราก็มีทุกอย่าง (2 คร 6 : 10)