ความเชื่อจัดหาหมอนนิ่มๆ ให้ท่าน เพื่อรองรับความกังวลใจอันน่าเบื่อหน่าย จงมอบความห่วงใยไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า

ถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในเราและวาจาของเราดำรงอยู่ในท่าน ท่านอยากได้สิ่งใดก็จงขอเถิดและท่านจะได้รับ (ยน. 15:7)