แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เราขอจากเจ้าเพียงเท่านี้..
เพราะนี่เป็นทางเดียวเท่านั้น
ที่เจ้าจะสามารถเดินข้ามผ่านโลกอันว่างเปล่านี้ได้
เจ้าอาจเห็นขุนเขาที่ทอดยาวอยู่ข้างหน้าเจ้า
แล้วเจ้าก็เริ่มสงสัยว่า
จะข้ามผ่านความสูงของมันไปได้อย่างไร

ในขณะที่เจ้าคิดเช่นนั้น
เจ้าก็ลืมไปว่า....
เรากำลังจูงมือเจ้าอยู่
แม้ว่าเจ้าจะสะดุดล้มลง
เราเองเป็นผู้พยุงเจ้าให้ลุกขึ้นใหม่

เจ้าบอกเราว่า
กังวลถึงหน้าผาสูงชันข้างหน้าเพียงใด..
แต่ลูกเอ๋ย...เจ้าไม่มีทางรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนี้
หรือแม้แต่วันพรุ่งนี้
หนทางที่เราจัดเตรียมไว้ให้
เราอาจกลายเป็นทางโค้ง
ซึ่งนำเจ้าออกห่างจากภูเขานั้นก็ได้...
และหากเราตั้งใจจะนำเจ้าไปยังหน้าผา..
เราก็จะเตรียมกำลังและความเข้มแข็งให้เจ้า
พร้อมเผชิญกับหน้าผาที่สูงชั้นนั้นด้วย..
เราจะบัญชาทูตสวรรค์
ให้ระแวดระวังและดูแลเจ้า..
เพื่อคอยประคับประคองเจ้าไปตลอดทางนั้น..

จงให้ความคิดของเจ้าจดจ่ออยู่ที่เส้นทางข้างหน้า..
และจงชื่นชมยินดี..ในการสถิตอยู่ด้วยของเรา..
ลูกเอ๋ย..จงเดินด้วยความเชื่อ..
ไม่ใช่ด้วยสิ่งที่มองเห็น..
และวางใจให้เราเป็นผู้เปิดทางให้แก่เจ้า..

(สดุดี 18:29, 91:11-12, 2โครินธ์ 5:7)