เสียงกระซิบของพระเจ้าได้ยินไปถึงดวงดาวและใต้ทะเล แต่จงตั้งใจฟัง แล้วท่านจะได้ยินเสียงของพระองค์ดังก้องในใจของท่าน

เมื่อท่านจะเรียกขานเรา มาหาเรา และอธิษฐานภาวนาต่อเรา เราจะฟังท่าน เมื่อท่านจะแสวงหาเรา ท่านก็จะพบเรา เพราะท่านจะแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจ (ยรม 29:12-13)