ความเชื่อเป็นหลักสูตรสำหรับทดลอง ไม่ใช่เพื่อบรรยาย จงเอาพระคัมภีร์มาทดสอบดู แล้วจะเห็นพระเจ้าทำงานในชีวิตของท่าน

พระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาที่มีชีวิตและบังเกิดผล คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุเข้าไปถึงจุดที่วิญญาณและจิตใจแยกจากกันถึงเส้นเอ็นและไขกระดูกวินิจฉัยความรู้สึกนึกคิดภายในใจได้ (ฮบ 4:12)