แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเจ้า – อันดับแรกและอันดับสุดท้าย
gfeelทุกวันใหม่ให้เหตุผลใหม่ๆ แก่เราที่จะสรรเสริญพระเจ้า
จงคิดถึงพระเจ้าเป็นอันดับแรกในยามเช้า และเป็นอันดับสุดท้ายในยามค่ำคืน
จงคุยกับพระเจ้า พระองค์ทรงปรารถนาได้ยินเสียงหัวใจคุณ
การดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า เริ่มต้นด้วยการพักสงบในพระองค์
เราต้องยอมจำนนต่อพระเจ้าก่อน พระองค์จึงจะทรงกระทำกิจอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา

มีเพียงพระเยซูเจ้าที่สามารถตอบสนองความปรารถนาที่มีอยู่ในหัวใจทุกดวง
ความไม่สมบูรณ์ของเรา เน้นย้ำว่าเราต้องพึ่งพิงพระเมตตาของพระเจ้า
สิ่งที่ดีกว่าการถามว่าทำไม คือการวางใจในพระเจ้าผู้ทรงมีเหตุผลของพระองค์
สันติสุขที่แท้ไม่ได้มาจากการไม่มีสงคราม แต่มาจากการที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเรา
คุณไม่จำเป็นต้องกลัวว่าจะไปที่ใด เมื่อคุณรู้ว่าพระเจ้าทรงไปกับคุณ
ไม่ว่าสิ่งใดจะอยู่ข้างหน้าเรา พระเจ้าทรงอยู่ข้างหลังเราเสมอ
ความขัดสนของเรา ไม่มีวันทำให้พระเจ้าหมดตัว
การดำเนินชีวิตใกล้ชิดพระเจ้า ทำให้ตาของเรามองข้ามปัญหาของวันนี้ ไปที่ชัยชนะในนิรันดร์กาล
เสียงที่พระเจ้าทรงกระซิบเพื่อปลอบโยน จะสงบเสียงของความทุกข์ยาก
คุณจะเผชิญกับความท้าทายได้ เมื่อคุณคุกเข่าลง
ขณะที่คุณเดินไปบนเส้นทางชีวิตที่แสนเหน็ดเหนื่อย จงยอมให้พระเยซูเจ้ายกภาระอันหนักอึ้งของคุณออกไป
พระเยซูเจ้าเป็นผู้เดียวที่สามารถประทานพระพรให้ในยามที่เราต้องการ เพื่อรับมือความลำบากทุกอย่างที่เราเผชิญ
จงยึดมั่นในความสัตย์ซื่อของพระเจ้า เพื่อจะได้พละกำลังที่คุณต้องการ
ความรักของพระเจ้าอธิบายไม่ได้ ต้องสัมผัสเอง
ส่วนประกอบในใจของคุณสำคัญกว่าบรรจุภัณฑ์ภายนอก
เราเป็น “หนังสือแนะนำตัว” ของพระคริสต์ สำหรับทุกคนที่อ่านชีวิตของเรา

ที่มา: นิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 198 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2014