เมื่อคนๆ หนึ่งมีมิตรภาพอันดีกับพระเจ้าแล้ว
โลกทั้งโลกก็ดูเหมือนเป็นสถานที่แห่งสันติสุข

ใช่แล้ว ท่านทั้งหลายจะออกไปด้วยความยินดีจะถูกนำไปอย่างปลอดภัย
ภูเขาและเนินเขาจะเปล่งเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีต่อหน้าท่าน
ต้นไม้ทั้งหลายในท้องทุ่งจะปรบมือ (อสย 55 : 12)