แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เวลาที่เรารู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง หมดกำลังใจและกลัว
พระเจ้ายังยืนยันว่าพระองค์ทรงรักเรา
เราจึงสามารถยิ้มได้อีก


อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับท่าน
อย่ากังวลใจ เพราะเราเป็นพระเจ้าของท่าน
เราจะทำให้ท่านมีกำลังเข้มแข็งและจะมาช่วยเหลือท่านด้วย
จริงซิ เราจะยึดท่านไว้ด้วยมือขวา ให้ท่านมีชัยชนะ (อสย 41 : 10)