แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

จงรักษาชีวิตของท่านให้อิสระจากบาป
และให้ใจของท่านอิ่มหนำด้วยพระวาจาของพระเจ้า
แล้วความสุขจะติดตามมาอย่างแน่นอน


ผู้ชอบธรรมย่อมเป็นสุข เขาไม่เดินตามคำแนะนำของคนชั่ว
ไม่ยืนในทางของคนบาป ไม่นั่งร่วมกับคนชอบเยาะเย้ยผู้อื่น
แต่ชื่นชมในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า ท่องบ่นธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งวันทั้งคืน
(สดด 1 : 1-2)