แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความกังวลเป็นเหมือนกับเก้าอี้โยก
ทำให้ท่านมีอะไรทำ
แต่ไม่ต้องการท่านในที่ใดๆ

 

“เพราะฉะนั้น  ท่านทั้งหลายอย่ากังวลถึงวันพรุ่งนี้
เพราะวันพรุ่งนี้จะกังวลสำหรับตนเอง
แต่ละวันมีทุกข์พออยู่แล้ว”
(มธ 6:34)