แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความถ่อมตน
    17ลูกเอ๋ย ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด จงทำด้วยความถ่อมตนเถิด
    แล้วท่านจะเป็นที่รักมากกว่าคนให้ของกำนัลc
    18ท่านยิ่งเป็นใหญ่มากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งต้องถ่อมตนลงมากเท่านั้น
    แล้วพระเจ้าจะโปรดปรานท่านd
    (19) 20เพราะพระอานุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นยิ่งใหญ่
    พระองค์ทรงได้รับเกียรติจากผู้ต่ำต้อยe
    21อย่าแสวงหาความรู้ที่ยากเกินไปสำหรับท่าน
    อย่าค้นคว้าสิ่งที่เกินกำลังของท่านf
    22จงไตร่ตรองแต่สิ่งที่ท่านได้รับมอบหมาย
    ท่านไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องเร้นลับต่างๆ
    23อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เกินปัญญาของท่านg
    เพราะเรื่องที่พระเจ้าทรงเปิดเผยก็เกินปัญญามนุษย์อยู่แล้ว
    24การยึดมั่นในความเห็นของตนทำให้หลายคนหลงทางh
    ความคิดที่ผิดทำให้เขาตัดสินโดยลำเอียงi (25)