แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความสงบเสงี่ยมที่รู้จักละอายและความเคารพผู้อื่นd
    20จงคำนึงถึงสถานการณ์ และระวังตัวจากความชั่ว
    แล้วท่านจะไม่ต้องละอายใจ
    21ความละอายต่อบางสิ่งนำไปสู่บาป
    ความละอายต่อบางสิ่งนำไปสู่เกียรติและศักดิ์ศรี
    22อย่าลำเอียงจนท่านต้องรับความเสียหาย
    อย่ากลัวผู้อื่นจนท่านต้องประสบหายนะ
    23อย่าเงียบเมื่อจำเป็นต้องพูด
    อย่าซ่อนปรีชาญาณของท่านไว้e
    24ปรีชาญาณแสดงออกด้วยคำพูด
    ความรู้ปรากฏด้วยคำปราศรัย
    25อย่าพูดขัดแย้งกับความจริง
    แต่จงละอายที่ไม่มีความรู้
    26อย่าอายที่จะสารภาพบาปของท่าน
    อย่าขวางกระแสน้ำเชี่ยวf
    27อย่าพินอบพิเทาต่อคนโง่
    อย่ามีใจลำเอียงต่อผู้มีอำนาจ
    28จงต่อสู้เพื่อความจริงแม้จะต้องตาย
    พระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านจะทรงต่อสู้เพื่อท่าน
    29อย่าเก่งแต่ปาก
    และอย่าเกียจคร้านเฉื่อยชาในการกระทำ
    30อย่าเป็นเหมือนสิงโตgเฉพาะในบ้าน
    อย่าคอยจับผิดผู้รับใช้
    31อย่าเอื้อมมือไปหยิบ
    แล้วหดมือกลับเมื่อต้องคืนให้