แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การอบรมสั่งสอนให้มีปรีชาญาณ
    18ลูกเอ๋ย จงเลือกหาการอบรมตั้งแต่วัยเยาว์
    แล้วท่านจะพบปรีชาญาณตลอดไปจนวัยชรา
    19จงเอาใจใส่ดูแลd ปรีชาญาณดังชาวนาที่ไถนาหว่านพืช
    แล้วจงรอคอยผลดีของปรีชาญาณ
    ท่านจะเหน็ดเหนื่อยเพียงชั่วครู่เพื่อปลูกฝังปรีชาญาณ
แล้วในไม่ช้าท่านจะได้กินผลของปรีชาญาณ
20ปรีชาญาณเข้มงวดมากกับคนโฉดเขลา
คนโง่อยู่กับปรีชาญาณได้ไม่นาน
21ปรีชาญาณเป็นเสมือนก้อนหินหนักที่ใช้ทดลองกำลัง
คนโง่จะทิ้งไปในไม่ช้า
22เพราะปรีชาญาณมีความหมายสมกับชื่อ
น้อยคนนักจะเข้าถึงปรีชาญาณได้
23ลูกเอ๋ย จงฟังเถิด จงจดจำคำตักเตือนของเราไว้
อย่าละทิ้งคำแนะนำของเรา
24จงยอมให้ปรีชาญาณใช้ตรวนล่ามเท้าของท่านไว้เถิด
จงปล่อยให้ปรีชาญาณเอาปลอกมาสวมคอของท่านไว้
25จงก้มลงรับแอกของปรีชาญาณมาแบกไว้
อย่าขัดเคืองที่ปรีชาญาณล่ามท่านไว้
26จงเข้าหาปรีชาญาณสุดจิตใจ
จงเดินตามทางของปรีชาญาณสุดกำลัง
27จงตามรอยเท้าแสวงหาปรีชาญาณ แล้วปรีชาญาณจะแสดงตนแก่ท่าน
เมื่อพบปรีชาญาณแล้ว ก็อย่าปล่อยให้หลุดไป
28ในที่สุด ท่านจะได้พักผ่อนกับปรีชาญาณ
และปรีชาญาณจะกลายเป็นความยินดีสำหรับท่าน
29โซ่ตรวนของปรีชาญาณจะเป็นเครื่องป้องกันแข็งแรงสำหรับท่าน
ปลอกคอที่ปรีชาญาณสวมให้ท่านจะเป็นเสมือนอาภรณ์รุ่งโรจน์
30แอกที่ปรีชาญาณให้ท่านแบกe จะเป็นเสมือนเครื่องประดับทองคำ
โซ่ตรวนที่ปรีชาญาณล่ามท่านไว้จะเป็นเหมือนเชือกสีม่วงแดง
31ท่านจะสวมปรีชาญาณเป็นอาภรณ์รุ่งโรจน์
และจะสวมปรีชาญาณเป็นมงกุฎนำความยินดีแก่ท่าน
32ลูกเอ๋ย ถ้าท่านปรารถนา ท่านจะได้รับการสั่งสอน
ถ้าท่านเอาใจใส่ ท่านจะเฉลียวฉลาด
33ถ้าท่านรักที่จะฟัง ท่านก็จะได้เรียนรู้
ถ้าท่านเงี่ยหูฟัง ท่านก็จะมีปรีชา
34ท่านจงไปอยู่ในกลุ่มของบรรดาผู้อาวุโส
ถ้าผู้ใดมีปรีชา ก็จงเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับเขา
35จงยินดีฟังพระวาจาทุกคำของพระเจ้า
 อย่าปล่อยให้สุภาษิตที่มีปรีชาหลบหนีท่านไป
36ถ้าท่านเห็นคนเฉลียวฉลาด จงรีบไปพบเขาแต่เช้าตรู่
ให้เท้าของท่านเหยียบธรณีประตูของเขาจนสึกกร่อน
37จงไตร่ตรองธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า
จงเอาใจใส่ปฏิบัติตามกฎบัญญัติของพระองค์อยู่เสมอ
พระองค์จะทรงบันดาลให้ใจของท่านเข้มแข็ง
และท่านก็จะได้รับปรีชาญาณดังที่ท่านปรารถนา