คำแนะนำต่างๆ
7.    1อย่าทำความชั่ว แล้วสิ่งเลวร้ายจะไม่เกิดกับท่าน
    2จงหลีกหนีความอธรรม แล้วความอธรรมจะหลีกหนีไปจากท่าน
    3ลูกเอ๋ย อย่าหว่านความอยุติธรรมในรอยไถ
    แล้วท่านจะไม่ต้องเก็บเกี่ยวผลความอยุติธรรมถึงเจ็ดเท่า
    4อย่าขออำนาจปกครองจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
    อย่าขอที่นั่งมีเกียรติจากพระราชา
    5อย่าอวดว่าท่านเป็นผู้ชอบธรรมเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า
    อย่าอวดฉลาดเฉพาะพระพักตร์พระราชา
    6อย่าแสวงหาตำแหน่งผู้พิพากษา
    ถ้าท่านไม่มีกำลังที่จะขจัดความอยุติธรรม
    เพราะท่านจะตกอยู่ใต้อิทธิพลของผู้มีอำนาจ
    และความเที่ยงตรงของท่านจะด่างพร้อย
    7อย่าวางอำนาจกับพลเมืองส่วนใหญ่
    อย่าทำให้ประชาชนเสื่อมความนับถือต่อท่าน
    8อย่าปล่อยตัวทำบาปซ้ำอีก
    เพราะแม้ทำบาปเพียงครั้งเดียว ท่านก็จะไม่พ้นโทษ
    9อย่าพูดว่า “พระเจ้าจะพอพระทัยของถวายมากมายของฉัน
    เมื่อฉันนำของมาถวาย พระเจ้าผู้สูงสุดจะต้องทรงรับไว้”
    10อย่าลังเลใจเมื่ออธิษฐานภาวนา
    อย่าละเลยที่จะให้ทาน
    11อย่าหัวเราะเยาะคนที่กำลังทุกข์ใจ
    เพราะพระเจ้าผู้ทรงกดให้ตกต่ำ ก็ทรงยกให้สูงขึ้นได้ด้วย
    12อย่าปั้นเรื่องเท็จใส่ความพี่น้องของท่าน
    และอย่าทำเช่นนี้กับเพื่อนของท่านด้วย
    13จงระวังอย่ากล่าวคำเท็จ
    เพราะนิสัยเช่นนี้ไม่เกิดประโยชน์เลยa
    14อย่าพูดพล่ามในที่ประชุมกับผู้อาวุโส
    อย่ากล่าวซ้ำซากเมื่ออธิษฐานภาวนา
    15อย่าเกลียดการงานที่เหน็ดเหนื่อย
    เช่นการทำไร่ไถนาที่พระผู้สูงสุดทรงกำหนดไว้
    16อย่าคบกับกลุ่มคนบาป
    จงจำไว้ว่าพระเจ้าจะทรงลงโทษในไม่ช้า
    17จงถ่อมตนให้มาก
    เพราะโทษของคนอธรรมคือไฟและหนอนb