แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การปฏิบัติต่อคนยากจนและคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
    32จงยื่นมือช่วยคนยากจน
    เพื่อท่านจะได้รับพระพรhอย่างเต็มเปี่ยม
    33จงมีใจกว้างต่อมนุษย์ทุกคน
    อย่ามีใจแคบแม้ต่อผู้ตายi
    34อย่าเบือนหน้าหนีคนที่ร้องไห้
    จงร่วมทุกข์กับผู้ที่โศกเศร้า
    35อย่ารีรอที่จะไปเยี่ยมคนเจ็บไข้
    ถ้าทำเช่นนี้ ท่านจะเป็นที่รักของทุกคน
    36จะทำสิ่งใด จงระลึกถึงบั้นปลายของชีวิต
    แล้วท่านจะไม่ทำบาปเลยj