แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อย่าตัดสินแต่เพียงภายนอก
11.    1ผู้ต่ำต้อยที่มีปรีชาจะไม่น้อยหน้าผู้ใด
    เขาจะมีที่นั่งร่วมกับผู้มีอำนาจ
    2อย่าชมผู้ใดเพราะเขามีรูปงาม
    อย่าดูหมิ่นผู้ใดเพราะหน้าตาของเขา
    3ผึ้งเป็นสัตว์ปีกตัวเล็กๆ
    แต่ผลผลิตของมันหวานที่สุด
    4อย่าอวดตัวเพราะเสื้อผ้าที่สวมa
    อย่าหยิ่งผยองในวันที่ท่านได้รับเกียรติ
    เพราะพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าน่าพิศวงยิ่ง
    แต่มนุษย์มองไม่เห็นb
    5กษัตริย์หลายพระองค์เคยประทับบนพื้นดินc
    และคนแปลกหน้าได้รับมงกุฎ
    6ผู้ทรงอำนาจหลายคนต้องได้รับความอับอายอย่างมาก
    คนมีชื่อเสียงก็ตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่น