ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
18.    1พระผู้ทรงอยู่ตลอดไปทรงเนรมิตจักรวาลทั้งหมด
    2องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวทรงยุติธรรมa (3)
    4พระองค์ไม่ประทานอำนาจให้ผู้ใดไปประกาศพระราชกิจของพระองค์
    ใครเล่าจะหยั่งรู้สิ่งมหัศจรรย์ที่ทรงกระทำ
    5ผู้ใดเล่าจะวัดพระอานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์
    ผู้ใดเล่าจะบรรยายถึงพระเมตตาของพระองค์ได้
    6ไม่มีสิ่งใดจะต้องตัดออกหรือเพิ่มเติม
    เป็นไปไม่ได้ที่จะหยั่งรู้สิ่งน่าอัศจรรย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
    7เมื่อคนหนึ่งคิดว่าเขาจบแล้ว เขาก็เพิ่งจะเริ่มเท่านั้น
    เมื่อเขาหยุด เขาก็ยังรู้สึกมึนงงอยู่b