แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความไม่เที่ยงแท้ของมนุษย์
    8มนุษย์คืออะไร มีประโยชน์อะไร
    ความดีของเขาคืออะไร ความชั่วของเขาคืออะไร
    9ชีวิตของมนุษย์ ถ้าถึงร้อยปีก็นับว่ามากแล้ว
    10แต่อายุไม่กี่ปีของเขาเปรียบกับนิรันดรภาพ
    ก็เหมือนน้ำหยดเดียวในทะเล หรือเหมือนทรายเม็ดเดียว
    11องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงพากเพียรอดทนกับมนุษย์
    ทรงหลั่งพระเมตตาให้เขา
    12พระองค์ทรงเห็นและทรงทราบว่าจุดสิ้นสุดของมนุษย์นั้นน่าสมเพช
    พระองค์จึงประทานอภัยให้เขามากยิ่งขึ้น
    13มนุษย์เมตตาเพื่อนบ้านเท่านั้น
    แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตาสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
    พระองค์ทรงติเตียน ตักเตือน และสั่งสอน
    ทรงนำเขาดังคนเลี้ยงแกะนำฝูงแกะของตนc
    14พระองค์ทรงพระเมตตาผู้ยอมรับคำตักเตือนของพระองค์
    ทรงพระเมตตาผู้หมั่นปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์