แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

จงรู้จักให้d
    15ลูกเอ๋ย เมื่อท่านทำความดีกับผู้ใด อย่าตำหนิเขา
    เมื่อให้ของผู้ใด อย่าพูดให้เขาเป็นทุกข์ใจ
    16หยาดน้ำค้างยังลดความร้อนได้มิใช่หรือ
    วาจาอ่อนหวานย่อมมีค่ามากกว่าของกำนัล
    17ดูซิ ถ้อยคำเพียงคำเดียวย่อมมีค่ากว่าของกำนัล
    แต่คนใจกว้างพร้อมจะให้ทั้งสองอย่าง
    18คนโง่เขลาติเตียนโดยไร้มรรยาท
    ผู้ให้ของขวัญอย่างไม่เต็มใจทำให้ผู้รับขัดเคือง