แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การรู้จักบังคับตน
    30อย่าปล่อยตนตามตัณหา
    จงควบคุมความปรารถนาของท่าน
    31ถ้าท่านทำตามตัณหาของท่าน
    ท่านก็จะเป็นเป้าให้ศัตรูเย้ยหยัน
    32อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อแสวงหาความสุข
    เพราะค่าใช้จ่ายจะทำให้ท่านยากจนi
    33ถ้าท่านไม่มีเงินในกระเป๋า
    อย่าไปยืมเงินเพื่อเลี้ยงฉลอง จะทำให้ตนยากจนลง
19.    1คนงานขี้เมาจะไม่มีวันร่ำรวย
    คนที่ผลาญสิ่งเล็กน้อยที่ตนมีก็จะค่อยๆล้มละลาย
    2สุราและนารีทำให้ผู้มีปรีชาเสียคน
    ผู้ที่ติดซ่องโสเภณียิ่งเสี่ยงอันตรายมากขึ้น
    3เขาจะได้ความเน่าเปื่อยและหนอนเป็นมรดก
    การยอมเสี่ยงอันตรายจะทำให้เขาต้องพินาศa