แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อย่าหูเบาเชื่อคำเล่าลือ
    13จงไปถามเพื่อนว่าเขาได้ทำตามที่เล่าลือหรือไม่ เขาอาจไม่ได้ทำ
    หากว่าเขาได้ทำ เขาจะได้ไม่ทำอีก
    14จงไปถามเพื่อนบ้านว่าเขาได้พูดตามที่เล่าลือหรือไม่ เขาอาจไม่ได้พูด
    หากว่าเขาได้พูด เขาจะได้ไม่พูดอีก
    15จงไปถามเพื่อน เพราะหลายครั้งมีการใส่ความ
    อย่าหูเบาเชื่อทุกคำที่เล่าลือกัน
    16คนหนึ่งอาจพลั้งปากออกไปโดยไม่เจตนา
    ใครบ้างไม่เคยทำผิดด้วยคำพูดเลยสักครั้ง
    17จงซักถามเพื่อนบ้าน ก่อนที่จะข่มขู่เขา
    แล้วท่านจะปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระผู้สูงสุดc (18) (19)