แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

รู้จักเงียบ รู้จักพูด
20.    1การติเตียนอาจไม่ถูกกาลเทศะ
    บางครั้งคนเงียบเป็นผู้รอบคอบ
    2ติเตียนออกไปยังดีกว่าโกรธเคืองอยู่ในใจ
    3ผู้ยอมรับผิดจะพ้นความอับอาย
    4ผู้ข่มขู่ผู้อื่นให้ปฏิบัติความชอบธรรม
    ก็เป็นเหมือนขันทีที่ต้องการข่มขืนหญิงสาว
    5บางคนเงียบ ผู้อื่นก็คิดว่าเขาฉลาด
    บางคนพูดพล่าม ใครๆก็เกลียด
    6บางคนเงียบเพราะไม่มีอะไรจะพูด
    บางคนเงียบเพราะรู้ว่าควรจะพูดเมื่อไร
    7ผู้มีปรีชาจะเงียบจนถึงเวลาที่เหมาะสม
    ส่วนคนโง่เขลาที่พูดพล่ามย่อมไม่รู้กาลเทศะ
    8คนพูดมากเกินไปเป็นที่น่ารังเกียจ
    คนพูดโอ้อวด ใครๆก็เกลียดชัง