แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การพูดเท็จ
    24การพูดเท็จเป็นมลทินน่าเกลียดสำหรับมนุษย์
    พบได้เสมอในปากคนโง่เขลา
    25เป็นขโมยยังดีกว่าพูดเท็จเป็นประจำ
    แต่ทั้งคู่กำลังเดินไปสู่หายนะ
    26คนติดนิสัยพูดเท็จจะต้องได้รับความอับอาย
    เขาจะต้องอับอายเสมอไป