แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คำเตือนสำหรับผู้มีปรีชา
    27ผู้มีปรีชาได้รับเกียรติจากถ้อยคำที่พูด
    คนเฉลียวฉลาดเป็นที่โปรดปรานของเจ้านายe
    28คนทำไร่ไถนาจะได้ผลิตผลอุดมสมบูรณ์
    คนที่เจ้านายโปรดปรานจะได้รับอภัยความผิด
    29ของขวัญและของกำนัลทำให้ผู้มีปรีชาตาบอด
    ปิดปากเขามิให้ติเตียนเหมือนตะกร้อครอบปากวัว
    30ปรีชาญาณที่ซ่อนไว้ และทรัพย์สมบัติที่ไม่ปรากฏ
    ทั้งสองสิ่งนี้มีประโยชน์อะไรเล่า
    31คนที่ซ่อนความโง่เขลาของตนไว้
    ยังดีกว่าคนที่ซ่อนปรีชาญาณfของตน