แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

จงหลีกหนีบาป
21.    1ลูกเอ๋ย หากท่านทำบาปไปแล้ว ก็อย่าทำอีก
    จงวอนขออภัยความผิดที่ท่านทำมาในอดีต
    2จงหลีกหนีบาปเหมือนหลีกหนีงูร้าย
    ถ้าท่านเข้าไปใกล้ งูก็จะกัดท่านได้
    ฟันของงูเหมือนฟันของสิงโต
    ทำลายชีวิตมนุษย์ได้
    3การละเมิดทุกอย่างเป็นเสมือนดาบสองคม
    ทำให้เป็นแผลที่รักษาไม่ได้
    4การทำให้กลัวและการใช้ความรุนแรงย่อมผลาญทรัพย์สมบัติฉันใด
    บ้านของคนเย่อหยิ่งก็จะถูกทำลายฉันนั้น
    5คำวอนขอของคนยากจนออกจากปากไปถึงพระกรรณของพระเจ้า
    เขาจะได้รับความยุติธรรมจากพระองค์โดยเร็ว
    6ผู้ที่เกลียดคำติเตียนย่อมเดินตามรอยเท้าของคนบาป
    แต่ผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมกลับใจ
    7คนพูดเก่งเป็นที่รู้จักทั่วไป
    แต่เมื่อเขาพูดพลาด คนฉลาดก็จะจับผิดได้ทันที
    8ผู้ใช้เงินของผู้อื่นสร้างบ้านของตน
    เป็นเหมือนผู้เก็บหินไว้สร้างหลุมศพของตนa
    9การชุมนุมของคนอธรรมเป็นเหมือนกองมูลฝอย
    จุดจบของเขาคือกองไฟลุกโพลง
    10หนทางของคนบาปปูหินราบเดินสบาย
    แต่นำไปสู่หลุมแดนมรณะb